Skip to content

2 ROKY NA REKLAMÁCIU NA MOTOSHOP81.SK

Lehota na uplatnenie práva z vád je 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti produktu, ktorá vznikla v priebehu 24 mesiacov od prevzatia produktu v dôsledku opotrebenia, nesprávneho používania, alebo nesprávneho zásahu.

Ako postupovať pri reklamácii produktov:

 1. Vyplňte Reklamačný list (dostanete ho v prílohe e-mailu s potvrdením novej objednávky alebo si ho stiahnete nižšie).
 2. Pošlite reklamovaný produkt spolu s Reklamačným listom na nižšie uvedenú adresu.
 3. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia.
 4. V prípade uznanej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo vymenený za iný (plnohodnotný).

Dôležité informácie:

 • Náklady za odoslanie reklamovaného tovaru hradí zákazník.

 • MOTOSHOP81.SK neprijíma zásielky poslané na dobierku.

 • Tovar zasielajte na adresu:

  MOTOSHOP81, s.r.o.
  Turkovská cesta 106,
  023 54 Turzovka
  +421 904 223 833

  S odporučenou poznámkou „Reklamácia”

STIAHNITE SI REKLAMAČNÝ LIST

Na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupný portál mimosúdneho riešenia online sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi (tzv. portál ODR). Tento portál je internetovou stránkou, ktorá spotrebiteľom umožňuje oboznámiť sa so všeobecnými informáciami o spôsoboch riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s uzatvorením zmluvy cez Internet iných než súdna žaloba (napr. mediáciou alebo rozhodcovským súdom).

MOTOSHOP81, s.r.o. nemá v prípade sporu povinnosť a ani zámer zúčastniť sa konania pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM