Skip to content

2 ROKY NA REKLAMACI NA MOTOSHOP81.CZ

Lhůta pro uplatnění práva na reklamaci vad je 24 měsíců od data převzetí výrobku. Za vadu nelze považovat změnu vlastností výrobku, ke které došlo v průběhu 24 měsíců od převzetí výrobku v důsledku opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného zásahu.

Jak podat reklamaci výrobku:

 1. Vyplňte reklamační list (obdržíte jej jako přílohu k e-mailu s potvrzením nové objednávky nebo si jej stáhněte níže).
 2. Reklamovaný produkt spolu s reklamačním listem zašlete na níže uvedenou adresu.
 3. Reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.
 4. V případě uznané reklamace bude poškozené zboží opraveno nebo nahrazeno jiným (plnohodnotným) zbožím.

Důležité informace:

 • Náklady na zaslání reklamovaného zboží nese zákazník.

 • MOTOSHOP81.CZ nepřijímá zásilky na dobírku.

 • Zboží zašlete na adresu:

  MOTOSHOP81, s.r.o.
  Turkovská cesta 106,
  023 54 Turzovka
  +421 904 223 833

  S doporučenou poznámkou “Reklamace”

STÁHNOUT REKLAMAČNÍ LIST

Portál pro mimosoudní online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky (portál ODR) je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tento portál je internetovou stránkou, která poskytuje spotřebitelům obecné informace o tom, jak řešit spory vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy přes internet jinak než soudní cestou (např. mediací nebo rozhodčím řízením).

Společnost MOTOSHOP81, s.r.o. nemá povinnost ani úmysl účastnit se v případě sporu řízení před spotřebitelským rozhodčím soudem.

PODMÍNKY NALEZNETE KLIKNUTÍM SEM.